(1)
Искров, Г.; Стефанов, Р. Неонаталният скрининг и новите дигитални технологии във фокуса на Националната конференция за редки болести и лекарства сираци. Редки болести и лекарства сираци 2022, 13, 3-4.