(1)
Петкова, Т.; Мусурлиева, Н. Управление на качеството и сигурността в денталната практика в Германия. Редки болести и лекарства сираци 2022, 13, 5-10.