(1)
Русенова, Я.; Пешева, М.; Ганов, Н.; Въндева, С.; Еленкова, А.; Герасимов, Н.; Камушева, М. Оценка на стойностната ефективност на терапията за акромегалия в България – данни от реалната терапевтична практика. Редки болести и лекарства сираци 2022, 13, 16-21.