(1)
Божков, А.; Пачева, И.; Соткова, И.; Панова, М.; Тимова, Е.; Тодоров, Т. Случай на вероятен Синдром на Joubert (мутации в СЕР 120 ген) с атипично протичане. Редки болести и лекарства сираци 2023, 13, 10-13.