(1)
Хайвазова, Я.; Петкова, А.; Миткова, З.; Камушева, М. Анализ на употребата на лекарства за лечение на спинална мускулна атрофия в България. Редки болести и лекарства сираци 2023, 13, 18-23.