(1)
Андонова, С.; Брадинова, И.; Савов, А. Генетична диагностика на бета-таласемия в България – какво научихме от нашите пациенти. Редки болести и лекарства сираци 2023, 14, 32-38.