(1)
Белева, Е. Пароксизмална нощна хемоглобинурия – диагноза, клинична картина и нови терапевтични възможности. Редки болести и лекарства сираци 2024, 14, 10-19.