(1)
Желязков, К.; Андонов, В. Изключително рядък случай на множествени карциноми. Редки болести и лекарства сираци 2024, 14, 20-23.