(1)
Митова, Е.; Ананиев, Ю.; Стефанов, Г. Епидемиология на IgA нефропатията. Редки болести и лекарства сираци 2024, 15, 3-11.