(1)
Рачева, Г. Индуцирана от йонизиращи лъчения геномна нестабилност и възможна превенция срещу развитието на остри радиационни поражения или късни стохастични ефекти. Редки болести и лекарства сираци 2024, 15, 20-24.