(1)
Митева-Катранджиева, Ц. Необходимост от унифицирано европейско законодателство, регулиращо използването на медицинска информация на пациенти с редки заболявания за изследователски цели. Редки болести и лекарства сираци 2017, 8, 3-8.