(1)
Митева-Катранджиева, Ц. Реални ползи от приложението на епидемиолoгични регистри в областта на редките болести. Редки болести и лекарства сираци 2017, 8, 8-12.