(1)
Митева-Катранджиева, Ц. Стандартите като необходимост за постиганена семантична унифицираност на медицинската информация в областта на редките болести. Редки болести и лекарства сираци 2017, 8, 13-17.