(1)
Камушева, М.; Донев, С.; Кирилова-Донева, М.; Петрова, Г. Разходи за лечение на синдрома на Schnitzler в България. Редки болести и лекарства сираци 2017, 8, 3-6.