(1)
Търнев, И.; Чамова, Т.; Сарафов, С.; Господинова, М.; Синигерска, И.; Киров, А.; Гергелчева, В.; Тодоров, Т.; Капрелян, А.; Ангелова, Л.; Грудкова, М.; Генов, К.; Димитрова, Х.; Стайков, И.; Кастрева, К.; Каменов, О.; Богданова, Д.; Иванов, И.; Литвиненко, И.; Переновска, П.; Божинова, В.; Тодорова, А. Селективни скринингови програми за ранна диагностика и ранно започване на лечение на пациенти с редки генетични заболявания – опитът в България. Редки болести и лекарства сираци 2015, 6, 17-22.