(1)
Райчева, Р.; Стефанов, Р. Изграждане на капацитет и институционализиране на структура за оценка на здравни технологии – сравнителен анализ на външната макро среда между България и добрите международни практики. Редки болести и лекарства сираци 2017, 8, 10-26.