(1)
Райчева, Р.; Стефанов, Р. Бариери пред изграждането на капацитет за оценка на здравните технологии: международно проуване. Редки болести и лекарства сираци 2015, 6, 26-32.