(1)
Искров, Г.; Стефанов, Р. Предизвикателства пред дългосрочната устойчивост и ефективност на европейските референтни мрежи. Редки болести и лекарства сираци 2018, 9, 3.