(1)
Петрова, Г.; Янева, Н.; Калчева, М.; Алексиев, А.; Михова, Р.; Атанасова, С.; Минчева, Ц.; Георгиева, А.; Атанасова, С.; Стратева, Т.; Савов, А. Пилотни данни от българския регистър на пациентите с муковисцидоза. Редки болести и лекарства сираци 2016, 7, 11-16.