(1)
Джамярова, Р.; Енева, Е.; Симеонова, Р.; Попова, Е.; Искров, Г.; Митева-Катранджиева, Ц.; Стефанов, Р. Нагласи и мнения на лекари и пациенти относно прилагане на наративната медицина в България: резултати от фокус група. Редки болести и лекарства сираци 2016, 7, 15-17.