(1)
Митева-Катранджиева, Ц.; Стефанов, Р. Етични проблеми, свързани с епидемиологичните регистри за редки болести. Редки болести и лекарства сираци 2016, 7, 18-22.