(1)
Искров, Г.; Стефанов, Р. Nusinersen при спинална мускулна атрофия – въпроси при оценка и достъп до здравната технология. Редки болести и лекарства сираци 2018, 9, 3-4.