(1)
Искров, Г.; Чолакова, Х.; Якимов, И.; Стефанов, Р. Достъп до иновативни лекарствени терапии в онкологията – опитът на Фонд за онкологични лекарства във Великобритания. Редки болести и лекарства сираци 2018, 9, 5-9.