(1)
Валериева, Е.; Атанасова, В.; Ковачева, К.; Коларова-Янева, Н.; Георгиева, Д.; Асанова, А.; Василев, И. Случай на синдром на Adams-Oliver, проследяван от раждането до 1-годишна възраст. Редки болести и лекарства сираци 2018, 9, 13-17.