(1)
Митева-Катранджиева, Ц.; Стоилов, Р.; Рашков, Р.; Баталов, А.; Кадинов, В.; Горева, С.; Лацова, Е.; Искров, Г. Епидемиология на системния лупус ериматозус в България. Редки болести и лекарства сираци 2018, 9, 18-23.