(1)
Искров, Г.; Дечева, Г.; Попова, Е.; Стефанов, Р.; Посада де ла Паз, М. Епидемиологично проучване на разпространението на разстройствата от аутистичния спектър в България. Редки болести и лекарства сираци 2018, 9, 8-12.