(1)
Искров, Г.; Стефанов, Р. Оценка на разходната ефективност на здравните технологии в България – методологични проблеми и потенциални възможности. Редки болести и лекарства сираци 2018, 9, 3-4.