(1)
Искров, Г.; Стефанов, Р. За стойността на иновативните терапии и цената на препрофилирането на лекарствени продукти. Редки болести и лекарства сираци 2019, 10, 3-4.