(1)
Райчева, Р.; Христамян, М. Анализ на разходите за провеждане на интравенозна бифосфонатна терапия при пациенти с онкологични заболявания. Редки болести и лекарства сираци 2019, 10, 12-19.