(1)
Христова, Е.; Искров, Г.; Стефанов, Р. Преконцепционна употреба на фолиева киселина за първична профилактика на редки генетични заболявания. Редки болести и лекарства сираци 2019, 10, 20-25.