(1)
Митова, Е.; Искров, Г. Епидемиология на Х-свързаната хипофосфатемия. Редки болести и лекарства сираци 2019, 10, 26-30.