(1)
Христова, Е.; Искров, Г.; Стефанов, Р. Медицински преглед и генетична консултация преди сключване на брак – проучване сред новобрачни двойки. Редки болести и лекарства сираци 2018, 9, 13-17.