(1)
Камушева, М.; Въндева, С.; Еленкова, А.; Захариева, С.; Петрова, Г. Клинични ползи и финансова тежест на Pasireotidе. Редки болести и лекарства сираци 2019, 10, 10-17.