(1)
Райчева, Р.; Стефанов, Р. Проектиране на модел за изграждане на капацитет и институционализиране на ОЗТ практики. Редки болести и лекарства сираци 2019, 10, 31-36.