(1)
Райчева, Р.; Стефанов, Р. Оценка на въздействието на оценката на здравните технологии. Редки болести и лекарства сираци 2019, 10, 27-37.