(1)
Райчева, Р.; Стефанов, Р. Управленска структура, категории заетост и професионална квалификация на човешките ресурси в организациите за оценка на здравни технологии. Редки болести и лекарства сираци 2020, 10, 22-30.