Райчева, Р., & Стефанов, Р. (2018). Изграждане на капацитет и институционализиране на структура за оценка на здравни технологии – сравнителен анализ на междинната мезо среда между България и добрите международни практики. Редки болести и лекарства сираци, 9(1), 13-27. https://doi.org/10.36865/2018.v9i1.10