Райчева, Р., & Стефанов, Р. (2020). Обхват и цели на структурите за оценка на здравни технологии. Редки болести и лекарства сираци, 10(4), 14-21. https://doi.org/10.36865/2019.v10i4.100