Митова, Е., & Стефанов, Г. (2020). Епидемиология на хередитарната оптична невропатия на Лебер. Редки болести и лекарства сираци, 10(4), 8-13. https://doi.org/10.36865/2019.v10i4.102