Искров, Г., & Стефанов, Р. (2020). Иновация, добавени ползи и ценообразуване при оценката на здравни технологии. Редки болести и лекарства сираци, 11(1), 3-4. https://doi.org/10.36865/2020.v11i1.106