Митова, Е., Стефанов, Г., Попова-Ташкова, А., Атанасов, М., & Стефанов, Р. (2020). Епидемиология на пигментен ретинит и вродена слепота на Лебер. Редки болести и лекарства сираци, 11(1), 5-11. https://doi.org/10.36865/2020.v11i1.107