Иванов, З., Симеонова, Р., & Стефанов, Р. (2020). Клиничен случай на пациент с неврофибром на плексус брахиалис – роля на физиотерапията в мултидисциплинарния екип. Редки болести и лекарства сираци, 11(1), 12-15. https://doi.org/10.36865/2020.v11i1.108