Мандова, В. (2020). Достъп до дентална помощ по време на пандемия от коронавирус – препоръки за хора с хемофилия. Редки болести и лекарства сираци, 11(1), 16-20. https://doi.org/10.36865/2020.v11i1.109