Искров, Г., & Стефанов, Р. (2020). Европейските референтни мрежи в условията на пандемия – стъпка в бъдещето?. Редки болести и лекарства сираци, 11(2), 3-4. https://doi.org/10.36865/2020.v11i2.110