Искров, Г., & Стефанов, Р. (2020). Започва ли глобална промяна в парадигмата за оценка на здравните технологии?. Редки болести и лекарства сираци, 11(3), 5-8. https://doi.org/10.36865/2020.v11i3.115