Мермеклиева, Е. (2020). Съвременна диагностика на наследствените ретинални дистрофии. Редки болести и лекарства сираци, 11(3), 9-14. https://doi.org/10.36865/2020.v11i3.116