Искров, Г., & Стефанов, Р. (2020). Регламент (ЕО) № 141/2000 за лекарствата сираци – 20 години по-късно. Редки болести и лекарства сираци, 11(3), 3-4. https://doi.org/10.36865/2020.v11i3.119