Първанова, А., Камушева, М., & Димитрова, М. (2020). Ролята на фармацевта в оптимизирането и мониторирането на терапията на пациенти с акромегалия. Редки болести и лекарства сираци, 11(3), 22-31. https://doi.org/10.36865/2020.v11i3.120