Искров, Г., & Стефанов, Р. (2021). Редките болести през 2020 г. – какво научихме? . Редки болести и лекарства сираци, 11(4), 3-4. https://doi.org/10.36865/2020.v11i4.124