Станчева, М., Тодорова, А., Тодоров, Т., Атемин, С., Павлова, З., Туртуриков, И., Кадийска, Т., Маринова, Е., Попова, Д., & Аланай, Я. (2021). Клинична картина и генетични корелации при български пациенти с мутации на SPATA 5 ген. Редки болести и лекарства сираци, 11(4), 19-23. https://doi.org/10.36865/2020.v11i4.126